Toiminnan tarkoitus


Iisalmen Reumayhdistys ry:n toiminnan tarkoitus


Iisalmen Reumayhdistys ry on perustettu vuonna 1951 ja se on Suomen Reumaliiton jäsenenä toimiva paikallisjärjestö. Yhdistyksen toimialueeseen kuuluvat Iisalmen lisäksi Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi ja Vieremä.

Yhdistyksen tarkoituksena on työskennellä reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien vastustamiseksi.

Pyrimme myös lisäämään yhteenkuuluvuudentunnetta ja kannustamaan joukolla toimimiseen.

Meillä on keskusteluyhteydet päättäjiin ja yhteistyövalmiutta toimia yhdessä myös muiden vammaisjärjestöjen kanssa.

Yhdistys

  • työskentelee reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemiseksi ja terveyden edistämiseksi
  • edistää ja kehittää reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden sosiaaliturvaa, hoitoa, kuntoutusta, muita palveluja ja elinoloja
  • kehittää liikuntakasvatusta sekä liikunta- ja urheilutoimintaa reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemiseksi ja tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntouttamiseksi
  • toimii alueensa reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden tukena ja yhdyselimenä sekä valvoo heidän yhteiskunnallisia etujaan ja oikeuksiaan
  • pyrkii saamaan mahdollisimman laajat kansalaispiirit osallistumaan reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien vastustamistyöhön sekä
  • edistää reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden itsenäisen toiminnan sekä tasavertaisen työnteon ja osallistumisen edellytyksiä
  • tarjoaa vertaistukea ja virkistystoimintaa
  • tarjoaa voimaa ja iloa jäsenilleen


Iisalmen Reumayhdistys ry


PL 79

74101 Iisalmi


p: 050 - 302 3357


iisalmenreuma@iisalmenreuma.fi