Tukihenkilötoiminta


Tietoa Iisalmen Reumayhdistys ry:n tukihenkilötoiminnasta


ELÄMÄ ON TÄYNNÄ TAPAHTUMIA, JOIHIN EI OSAA VARAUTUA:

* Pitkäaikaussairaus on uusi ja outo tilanne, johon ei osaa varautua.

* Pitkäaikaissairas kaipaa toista ihmistä. Kaipaa inhimillisyyttä ja läheisyyttä. Odottaa sitä läheisiltä, ammattiauttajilta ja kanssaihmisiltä.

* Oman ryhmänsä kanssaihmisten joukossa muodostavat he, joilla on sama sairaus. Omien kokemustensa avulla he pystyvät kriisitilanteessa todella ymmärtämään, miltä tuntuu.

* Tukihenkilö toimii terveydenhuollon tukena yhteisen sopimuksen pohjalta. Hänen toimintansa kestää ainoastaan sen ajan, kun se kriisitilanteen takia on aiheellista. Tilanteen lauettua tukihenkilö siirtyy taustalle.

* Tuettava itse päättää aina tukisuhteen aloittamisesta ja päättämisestä. Aloitteen tekijänä voi olla sairastunut itse, hänen perheensä, hoitolaitos tai joku muu.

* Tukihenkilötoiminta lähtee siitä, että se, joka on kokenut jotakin samankaltaista, pystyy ymmärtäen, kuunnellen ja ratkaisten laukaisemaan alkuvaiheen lukkiutuneet salvat.

* Tukihenkilö voi toimia välittäjänä silloin, kun viesti ei kulje sairastuneen, ammattiauttajan ja muun ympäristön välillä.

* Tukihenkilötoiminta on
- vapaaehtoista, tukihenkilö ei saa tehtävästään palkkaa
- tasa-arvoista
- turvallista, luotettavaa
- luottamuksellista
- tuettavan ehdoilla toimivaa

* Tukihenkilö on
- kurssin käynyt
- vaitiolovelvollinen

* Voit soittaa myös nimettömänä.

* Iisalmen Reumayhdistys ry:n tukihenkilöt ovat:

- Kaisu Laajalahti p. 040 – 847 9632

- Aino Ruotsalainen p. 040 – 585 4754


Iisalmen Reumayhdistys ry


PL 79

74101 Iisalmi


p: 050 - 302 3357


iisalmenreuma@iisalmenreuma.fi